Hacda Görev Almak İsteyen Personelin Mülakat Sonucu Sorgulama Ekranı

Puanlar

  1. 2020 Yılı hac organizasyonunda Din Görevlisi ve Bayan İrşat Görevlisi olarak görev almak için mülakata katılanların, MBTST puanı ve Mülakat puanı ortalamasına göre oluşan sıralamalar belirlenmiştir.
  2. Din Görevlilerinden ve Bayan İrşat Görevlilerinden; seminere çağrılmaya hak kazananların Seminer yer ve tarihi bildirilmiştir.
  3. Bayan İrşat Görevlisi olarak müracaat edenlerin görevlendirmeleri görevlendirmeye esas sırasına göre Başkanlıkça yapılacaktır
  4. Diğer ekiplerde mülakata katılanların değerlendirmeleri devam etmektedir.
  5. Bu belge bilgilendirme amaçlıdır, resmi olarak kullanılamaz.